Logo
Snelle bestelling
0
€ 0,00

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze digitale publicatie impliceert de acceptatie van de volgende algemene voorwaarden:

Het doel van Jbm Camllong digitale publicatie is om onze klanten en het grote publiek te voorzien van informatie over JBM CAMPLLONG, S.L.U., evenals producten en diensten die wij aanbieden.

JBM CAMPLLONG, S.L.U. verplicht zich niet om de informatie in de digitale publicatie onmiddellijk bij te werken.

JBM CAMPLLONG, S.L.U. niet verantwoordelijk voor de inhoud, links waarnaar door derden op deze pagina's zijn gepost.

JBM CAMPLLONG, S.L.U. niet verantwoordelijk voor enige schade aan de software of hardware van de gebruiker als gevolg van toegang tot zijn digitale publicatie of gebruik van de daarin opgenomen informatie of applicaties.

JBM CAMPLLONG, S.L.U. bezit alle rechten op digitale publicatiesoftware, evenals intellectuele eigendomsrechten op de inhoud, met uitzondering van rechten op producten en diensten van openbare aard, die geen eigendom zijn van dit bedrijf, waarvan de tekens door hun respectieve eigenaars zijn geregistreerd en als zodanig door JBM CAMPLLONG, S.L.U. worden erkend, digitale materialen in deze publicatie mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van JBM CAMPLLONG, S.L.U.

JBM CAMPLLONG, S.L.U. onvoorwaardelijk respecteert de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens verstrekt door gebruikers van digitale publicaties, in het bijzonder rekening houdend met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, in overeenstemming met de bepalingen van de Оrganieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

E-mail is niet bedoeld voor het indienen van claims. Als u een claim wilt indienen, moet u contact opnemen met de klantenservice van JBM CAMPLLONG, S.L.U. en de instructies volgen.

Alle informatie die op deze pagina's wordt verkregen, bijvoorbeeld opmerkingen, suggesties of ideeën, wordt geacht gratis aan JBM CAMPLLONG, S.L.U. te worden verstrekt. Stuur alstublieft geen materiaal mee waarmee een dergelijke behandeling is verboden.

Alle producten en diensten op deze site die niet het eigendom zijn van JBM CAMPLLONG, S.L.U. zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars en worden als zodanig erkend door JBM CAMPLLONG, S.L.U. Ze verschijnen in deze digitale publicatie om informatie te promoten en te verzamelen. Dergelijke eigenaren kunnen een verzoek indienen om hun informatie te wijzigen of te verwijderen.

Elke kennisgeving en/of claim is alleen geldig als deze schriftelijk en/of per aangetekend schrijven is verzonden.