Logo
0
€ 0,00

Privacybeleid

Ter bescherming van uw gegevens en ter waarborging van de transparantie van het gebruik en de verwerking van gegevens, en in overeenstemming met het nieuwe EU-privacybeleid voor klanten en het juiste gebruik van gegevens (algemene gegevensbeschermingsregels - GDPR), gebruikt sinds 25 mei 2018, informeren we u over de procedure voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens:

 

1. IDENTIFICATIE:

Het bedrijf JBM CAMPLLONG, S.L.U. (hierna ""JBM"" genoemd) met belastingidentificatienummer: ESB17419292, geregistreerd in Registro Mercantil de Girona, Tomo 726, Folio 157, Hoja no. GI 13999, Insc. 1ª NIF / BTW: ESB17419292 en fiscaal adres: Ctra. de l'Aeroport Km. 1,6 Nau 2,2 CP.17185 Vilobí d'Onyar (Girona, Spanje).

 

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING:

Na het lezen van deze privacykennisgeving, krijgt de gebruiker duidelijke informatie over hoe JBM zijn persoonlijke gegevens verwerkt.

 

3. WAT IS HET DOEL VAN PERSOONLIJKE VERWERKING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS DOOR JBM?

De door de gebruiker verstrekte gegevens worden door JBM verwerkt voor de volgende doeleinden:

Onderhouden en verbeteren van zakelijke relaties.

Beheer het verzenden van commerciële JBM-productberichten, tenzij anders aangegeven door de gebruiker.

 

4. HOE LANG ZAL HET JBM-BEDRIJF DE GEGEVENS VERWERKEN?

Gegevens zullen worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan de bovenstaande doelstellingen te voldoen. Wat betreft het verzenden van commerciële berichten, zal JBM de gegevens van de Gebruiker verwerken totdat de Gebruiker de toestemming annuleert.

 

5. WELKE GEBRUIKERGEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR JBM?

Het JBM-bedrijf zal de volgende gegevenscategorieën verwerken:

Identificatiegegevens: voor- en achternaam (voor het bedrijf - de fiscale naam en het btw-nummer).

Contactinformatie: verzend- en fiscaal adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Als de Gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij/ze zijn toestemming en verbindt hij zich ertoe de informatie in het Privacybeleid over te dragen, waardoor het JBM-bedrijf wordt ontslagen van enige aansprakelijkheid in verband hiermee. Tegelijkertijd kan het JBM-bedrijf periodieke inspecties uitvoeren om dit feit te bevestigen, en passende maatregelen nemen in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming.

 

6. COOKIES, WEBANALYSEDIENSTEN EN SOCIALE NETWERKEN

De website maakt gebruik van cookies en bevat tools voor het volgen en analyseren van navigatiegedrag om het gedrag op internet te verbeteren.

 

7. WAT IS DE LEGALISATIE VAN VERWERKING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS?

Gebruikersgegevensverwerking door JBM voor het verzenden van commerciële berichten (beheren, verwerken en volgen van aankopen) vereist het verschaffen van gegevens voor dit doel. Anders is het nakomen van een commerciele overeenkomst onmogelijk.

 

8. WIE ONTVANGT GEBRUIKERSGEGEVENS?

Gebruikergegevens worden uitsluitend opgeslagen in het JBM-bedrijf. Ze kunnen uitsluitend worden bekendgemaakt aan overheidsinstanties in gevallen die bij wet zijn vastgelegd.

 

9. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER:

De gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie juist, nauwkeurig, volledig en up-to-date is; en garandeert ook dat hij derden zal informeren over deze toepassing bij het verzenden van gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door valse of onjuiste informatie.

 

10. COMMERCIËLE EN RECLAMEBERICHTEN:

Een van de doelen van de verwerking door JBM van persoonlijke gegevens door Gebruikers is het verzenden van commerciële berichten met behulp van elektronische en standaardtools met informatie over producten, diensten, promoties, aanbiedingen, evenementen of relevant nieuws voor Gebruikers. Een dergelijk bericht is alleen gericht aan die Gebruikers die niet hebben geweigerd dergelijke berichten te ontvangen.

Als de Gebruiker commerciële of reclameberichten van JBM wil weigeren, kan hij/zij een verzoek indienen om de dienst te annuleren op het volgende adres: info@jbmcamp.com of via de link in de voettekst van een Advertentie. E-mailadres.

 

11. UITOEFENING VAN RECHTEN:

De gebruiker kan een brief sturen naar JBM CAMPLLONG, S.L.U. Ctra. De l'Aeroport Km. 1,6 Nau 2.2 CP.17185 Vilobí d'Onyar (Girona, Spanje) of een e-mail naar administratorracio@jbmcamp.com op elk moment en kosteloos voor het doel van:

Intrekking van de verleende toestemming.

Ontvangst van een bevestiging van de verwerking van persoonlijke gegevens van de Gebruiker door JBM.

Ontvangst van toegang tot persoonlijke gegevens.

Corrigeren van onjuiste of onvolledige gegevens.

Aanvragen van gegevensverwijdering, wanneer, onder andere redenen, zijn de gegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.

Ontvangst van JBM beperkingen voor gegevensverwerking als aan een van de verwachte voorwaarden wordt voldaan.