Condiții de exluatare

Utilizarea acestei publicații implică acceptarea următorilor termeni și condiții:

Scopul prezentei publicații Jbm Camllong este prezentarea clienților noștri și publicului larg informației despre compania JBM CAMPLLONG, S.L.U., despre produsele și serviciile acesteia.

Compania JBM CAMPLLONG, S.L.U. își asumă responsabilitatea să actualizeze permanent informația prezentată în publicație.

Compania JBM CAMPLLONG, S.L.U. nu poartă responsabilitate pentru contentul, link-urile plasate de către terțe persoane.

Compania JBM CAMPLLONG, S.L.U. nu poartă responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat software-ului sau echipamentului utilizatorului în rezultatul accesului la publicație sau informațiile și aplicațiile acesteia.

Compania JBM CAMPLLONG, S.L.U. dispune de toate drepturile asupra software-ului publicației de toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului, cu excepția drepturilor asupra produselor și serviciilor cu caracter public, care nu aparțin acestei companii, mărcilor care aparțin altor proprietari recunoscuți în această calitate de către compania JBM CAMPLLONG, S.L.U. Materialele din această publicație nu pot fi copiate, folosite sau publicate fără un acord prealabil în acest sens a companiei JBM CAMPLLONG, S.L.U.

Compania JBM CAMPLLONG, S.L.U. păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor acestor publicații, respectând, în particular, legislația în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, conform prevederilor Legii organice 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal.

Pretențiile nu pot fi înaintate prin intermediul poștei electronice. Pentru a înainta reclamații, contactați secția deservire clienți a companiei JBM CAMPLLONG, S.L.U. și urmați instrucțiunile pe care le veți primi.

Toată informația obținută de pe aceste pagini, de exemplu, comentariile, propunerile sau ideile, sunt considerate ca fiind transmise companiei JBM CAMPLLONG, S.L.U. contra plată. Vă rugăm să expediați în adresa companiei materiale care contravin acestei condiții.

Toate produsele și serviciile prezentate pe acest site, care nu aparțin companiei JBM CAMPLLONG, S.L.U., sunt mărci comerciale care aparțin persoanelor terțe și sunt recunoscute în această calitate de către compania JBM CAMPLLONG, S.L.U. Ele apar în această publicație pentru răspândirea și colectarea informației. De asemenea, proprietarii acestor mărci comerciale pot solicita modificarea sau eliminarea informațiilor care le aparțin.

Orice notificare și/sau pretenție sunt valabile doar în cazul în care sunt întocmite în scris și/sau expediate ca trimitere poștală recomandată.