Logo
0
0,00 EUR

Termeni de înregistrare

CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI ÎNTREBĂRI FĂRĂ CHIȘINĂ

1. Dreptul de proprietatea asupra domeniului www.jbmcamp.com

În conformitate cu Legea 34/2002 privind serviciile societății informaționale și comerț electronic (LSSICE) Vă informează că dreptul de proprietate asupra domeniului magazinului nostru virtual www.jbmcamp.com corespunde JBM CAMPLLONG, S.L.U., înregistrate în Spania CIF B-17419292 în Registrul Comerțului Girona, volum 726, pagina GI-13999, fila 0157. înregistrarea întâi (în continuare - JBM)

Pentru a primi răspuns la orice întrebare, contactați compania JBM prin e-mail: jbm@jbmcamp.com sau la numărul de telefon 972 405 721. Telefonul funcționează de la 07:00 până la 13:30 și de la 14:30 până la 20:00 de luni până vineri.

2. Obiectul și domeniul de aplicare.

Scopul prezentelor Condiții generale de utilizare este reglementarea modului de colectare și utilizare a infomației prezentate internet magazinului nostru www.jbmcamp.com, precum și reglementarea tranzacțiilor comerciale efectuate de www.jbmcamp.com, pe de o parte, și utilizatorii domeniului www.jbmcamp.com, pe de altă parte. Atât navigarea pe paginile internet magazinului, cât și procurarea oricărui dintre produsele prezentate pe site, presupune acceptarea fără rezerve de către utilizator a tuturor condițiilor prezentului contract. www.jbmcamp.com în orice moment, fără o înștiințare prealabilă poate modifica prezentele condiții generale, precum și condiții speciale, în cazul în care va exista necesitate în acest sens.

3. Informația prezentată pe site.

WWW.JBMCAMP.COM își rezevă dreptul în orice moment să modifice oferta comercială (producția, prețurile, promoțiile publicitare și alte condiții comercialeși condiții de deservire), prezentată pe www.jbmcamp.com. Noi întreprindem toate măsurile necesare pentru ca informația prezentată pe site să fie veridică și să nu conțină erori. Orice eroare apărută pe www.jbmcamp.com va fi corectată imediat. Dacă în preț se conține o greșeală de tipar și clientul a decis să procure produsul, reieșind din prețul indicat greșit, vom notifica clientul despre greșeala comisă, și clientul este în drept să-și anuleze decizia fără a suporta cheltuieli. Site-ul web poate afișa uneori informație preliminară cu privire la un anumit produs. Dacă informația afișată nu corespunde caracteristicilor produsului, clientul este în drept să anuleze comanda fără a suporta cheltuieli.

www.jbmcamp.com nu poartă responsabilitate directă sau indirectă pentru orice informație, content, declarație, pe care le conține producția vândută pe site. Responsabilitatea o poartă editurile sau distribuitorii producției menționate. Toată informația contractuală afișată pe site-ul www.jbmcamp.com este în limba spaniolă, și la baza dialogului cu clienții și utilizatorii, perfectării contractului la fel va sta limba spaniolă.

4. Proprietatea intelectuală și industrială.

Întregul content publicat pe site și, în special, textele, imaginile grafice, logo-urile, butoanele, precum și software-ul, mărcile comerciale, desenele industriale și orice marcaje de utilizare industrială și comercială constituie obiectul proprietății intelectuale și industriale www.jbmcamp.com sau terților proprietari, care și-au exprimat consimțământul privind publicarea acestora pe website. Nu merge vorba despre o licență sau refuz, concesiune totală sau parțială a drepturilor menționate și, în particular, modificare, exploatare, răspândire sau prezentare publică a prezentului content fără o permisiune directă prealabilă din partea www.jbmcamp.com sau proprietarilor corespunzători.

Este categoric interzisă postarea de hyperlink-uri în scopuri comerciale pe site-uri diferite de www.jbmcamp.com, cu acces la site-ul nostru fără consimțământul nostru prealabil în acest sens. În orice caz, prezența hyperlink-urilor pe alte site-uri nu înseamnă nici într-un caz existența unor relații comerciale cu proprietarii acestor site-uri și nu presupune că www.jbmcamp.com acceptă contentul sau serviciile acestora.

5. Responsabilitatea www.jbmcamp.com

Producția prezentată pe site corespunde legislației spaniole. Responsabilitatea www.jbmcamp.com nu se răspândește asupra producției care nu corespunde legislației țării în care aceasta a fost expediată"".
Utilizatorul își asumă toată responsabilitatea care decurge din activitatea și utilizarea portalului nostru și este singurul răspunzător pentru orice consecințe directe sau indirecte rezultate din lucrul cu site-ul web, inclusiv, printre altele, pentru orice prejudiciu economic, tehnic și / sau rezultate juridice, precum și dezamăgirea așteptărilor legate de portalul nostru, conform căreia utilizatorul site-ului www.jbmcamp.com nu are dreptul de a înnainta pretenții pentru orice pierderi directe sau indirecte.

Site-ul www.jbmcamp.com nu duce responsabilitate pentru pagubele care pot apărea din cauza unor interferențe, omisiuni, întreruperi, viruși de computator, defecțiuni și / sau întreruperi în funcționarea acestui sistem electronic sau a computerelor și echipamentelor utiliza-torilor cauzate de motive necontrolate de către  www.jbmcamp.com, care interferează sau rețin furnizarea serviciilor sau lucrul cu paginile magazinului sau care cauzează întârzieri sau blocaje în uz provocate de inconsecvențe sau supraîncărcări ale Internetului sau ale altor sisteme electronice sau imposibilitatea furnizării serviciilor sau permisiunii accesul din motive care nu sunt controlate de www.jbmcamp.com datorate unui utilizator, unor terțe părți sau forței majore.

www.jbmcamp.com, de regulă, nu controlează utilizarea site-ului de către utilizatori. În special, www.jbmcamp.com nu garantează nici într-un caz că utilizatorii utilizează site-ul în conformitate cu legea, cu Condiții Generale respective, cu moralitatea, cu practicile general acceptate și cu ordinea publică, la fel și că îndeplinesc toate cele de mai sus cu bună-credință.

6. Obligațiile clienților și ale utilizatorilor.

În general, utilizatorul este de acord să respecte condițiile generale, precum și avertismentele speciale sau instrucțiunile de utilizare spec-ificate în acestea sau pe site și de fiecare dată să urmze legislația, practicile stabilite și bună-credință, indicând precauția necesară, fără a recurge la distrugerea sau întreruperea în funcționarea standardă a portalului, proprietatea www.jbmcamp.com, a furnizoriilor săi, altor utilizatori sau orice terță parte în ansamblu. Accesul și utilizarea portalului pentru minori fără consimțământul explicit al părinților lor este interzisă, www.jbmcamp.com nu este responsabil pentru exactitatea și fiabilitatea datelor furnizate de utilizator și, prin urmare, nu poate verifica vârsta acestor.

În mod special, fără nici o limitare a prescripțiilor anterioare atunci când se utilizează site-ul www.jbmcamp.com, utilizatorul este de acord:

a) Furnizarea informații exacte pentru solicitări în formularul de înregistrare sau în timpul executării comenzii și monitorizarea relevanța acestora.

b) Nu introduceți, nu păstrați sau difuzați pe site sau copiate de pe site orice informații sau materiale care discreditează, creează o imagine obscantă, reflectă amenințări, exprimă xenofobie, incitesază violența pe bază de rasă, sex, ideologie, religie sau orice alt aspect care încalcă normele morale, ordinea publică, drepturile fundamentale, libertatea civilă, onoarea, confidențialitatea sau imaginea terților și legislația în general.

c) Nu introduceți, nu stocați și nu distribuiți prin magazinul online orice programe, date, viruși, coduri sau alte dispozitive electronice sau fizice care ar putea dăuna site-ului, serviciilor furnizate prin acesta sau echipamentelor, sistemelor sau rețelelor portalului www.jbmcamp.com oricărui utilizator, furnizorilor de www.jbmcamp.com sau terțe părți în general.

d) Este obligatoriu să păstrați ""numele de utilizator"" și ""parola"" furnizate de portalul www.jbmcamp.com, asumându-vă responsabilitatea pentru orice deteriorare care rezultă din utilizarea necorespunzătoare.

e) Nu desfășurați activități de publicitate sau comerciale prin intermediul site-ului web și nu utilizați conținutul și informațiile pentru a trimite publicitate sau trimite mesaje în alte scopuri comerciale, precum și pentru colectarea sau stocarea datelor cu caracter personal ale unor terțe părți.

f) Nu utilizați date de identificare false sau nu vă prezentați în calitate de alte persoane atunci când utilizați site-ul sau utilizați vreunul dintre serviciile acestui, inclusiv de a nu utiliza parole sau parole a părții terțe sau a prezinta un fel analogic de rea credință.

g) Nu distrugeți, schimbați, utilizați, deconectați sau deteriorați datele, informațiile, programele sau documentele electronice ale www.jbmcamp.com, furnizorilor acestui sau părților terțe.

h) Nu introduceți, nu stocați și nu distribuiți prin magazinul online orice conținut care încalcă drepturile de autor, secretele industriale sau comerciale ale unor terțe părți sau orice conținut în general, care, în conformitate cu legea, interzice acordarea accesului terților părți.

Clientul este de acord cu livrarea ordinului solicitat, indicând adresa de livrare la care poate fi livrată comanda solicitată în cadrul pro-gramului de livrare standard. În cazul în care clientul nu îndeplinește această obligație, www.jbmcamp.com nu este responsabil pentru întârzierea sau incapacitatea de a livra o astfel de comandă.

7. Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

Cu scopul prevederilor Legii organice 15/1999 din 13 decembrie ""Cu privire la protecția datelor cu caracter personal"", precum și în R.D. 1720/2007 din 21 decembrie, care stabilește regulamentele responsabile pentru L.O. 15/1999, www.jbmcamp.com vă informează despre existența unui fișier de date cu caracter personal creat și aflat sub responsabilitatea portalului, conform datelor obținute pe site-ul www.jbmcamp.com. Scopul acestui dosar este de a gestiona relațiile contractuale cu compania noastră, precum și efectuarea activități de promovare a publicității pentru dvs. sau terți prin orice mijloace, inclusiv prin trimiterea de aplicații comerciale prin e-mail, prin poștă etc., care pot fi interesate pe baza studiului și segmentarea datelor colectate în timpul navigării pe site, datele furnizate ca rezultat al completării oricărei forme, precum și datele obținute din relațiile comerciale sau livrarea produselor achiziționate.

În conformitate cu prevederile Legii organice 15/1999 din 13 decembrie, clienții și utilizatorii site-ului www.jbmcamp.com pot să utilizeze în orice moment drepturile de acces, corecție, anularea și protestarea datelor lor personale, trimițându-le în scris la adresa www. jbm-camp.com sau prin trimiterea unui e-mail la jbm@jbmcamp.com, care va include numele și prenumele, utilizatorul și adresa de e-mail cu care s-a înregistrat și în ambele cazuri este atașată o fotocopie a ID-ului utilizatorului. În cazul în care datele furnizate sunt legate de cumpărare, legea spaniolă ne obligă să le păstrăm timp de cel puțin cinci ani, în legătură cu care este imposibil eliminarea sau corectarea acestor date, chiar dacă clientul o solicită.

www.jbmcamp.com se angajează să utilizeze datele incluse în dosar, de a respecta confidențialitatea acestor și utilizarea lor  în conformi-tate cu scopul dosarului și precum și de a îndeplini obligațiile sale de a le păstra și de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat în conformitate cu cu prevederile Regulamentului privind măsurile de securi-tate a fișierelor automate care conțin date cu caracter personal, aprobat prin Decretul regal 994/1999 din 11 iulie.

8. Fișiere cookie.

Din partea noastră, vă informăm, pentru a vă îmbunătăți lucrul în online, pentru a gestiona conținutul coșului dvs. de cumpărături, pentru a oferi consultanță personală și a informa clienții sau partenerii despre ofertele online, site-ul nostru utilizează dispozitive pentru implemen-tarea fișierilor cookie și a sistemelor de stocare IP. Un fișier cookie este un fișier care este plasat pe computatorul dvs. Unicul scop cărui este de a vă simplifica lucrul pe site-ul www.jbmcamp.com (acest fișier nu poate conține viruși sau nu poate fi executat deoarece nu aparține fișierelor active). Un fișier cookie poate fi citit numai de www.jbmcamp.com și de dvs. Pe care îl puteți șterge la discreția dvs. prin ajustarea setărilor browserului. Pentru mai multe informații, consultați meniul de ajutor..

9. Costul livrării.

Costurile de expediere și / sau de gestionare nu sunt incluse în preț și vor fi prezentate de îndată ce primiți o confirmare de livrare prin e-mail cu condiții, promoții și prețuri speciale. Costurile de expediere către Insulele Canare, Ceuta, Melilla și teritoriile din afara Uniunii Vamale ale Uniunii Europene nu includ costul importurilor (tarifelor) plătite de beneficiarul mărfurilor în numerar la punctul de destinație.

10. Plasarea unei comenzi.

Pentru a plasa o comandă, accesați www.jbmcamp.com, înregistrați-vă ca utilizator, completați formularul electronic care apare și urmați instrucțiunile. După înregistrarea și confirmarea JBM CAMPLLONG, S.L.U. pentru a continua și achiziționa produse, trebuie să adăugați produsul selectat în coș în conformitate cu instrucțiunile de pe ecran, completând formularul de comandă furnizat și confirmându-l.

Prețurile și ofertele prezentate pe site sunt valabile numai și exclusiv pentru comenzi online emise pe portalul www.jbmcamp.com și pot diferi de prețurile și ofertele actuale din catalogul JBM actual..

Verificarea ordinului de către client prevede familiarizarea și cunoașterea termenilor generali ai contractului ca parte a procesului de încheiere a contractului. Dacă nu se dovedesc altele, datele înregistrate pe site-ul www.jbmcamp.com sunt dovezi ale unui set de tranzacții realizate între portal și clienții săi. www.jbmcamp.com va prezenta un document electronic în care se execută contractul, la care accesul va fi deschis.

După aceasta, comenzile de achiziție și într-un timp mai scurt, în termen de 24 de ore cu aspectul actual, Asistența clienți www.jbmcamp.com va trimite un e-mail cu confirmare. Nu aveți informații despre datele prezentate în subdirector, puteți redacta datele sau contractele.

11. Modalități și termeni de livrare.

Produsele sunt trimise la adresa de expediere specificată în comandă. În cazul plasării unei comenzi pentru mai multe produse, a căror prezență este diferită, timpul de livrare se va concentra pe elementele cu cea mai lungă livrare. În cazuri excepționale, site-ul www.jbmcamp.com își rezervă dreptul de a împărți comanda în mai multe părți, trimițând pozițiile disponibile și lăsând în stare de aștepta-re să retrimită pozițiile, care în prezent lipsesc.

Dacă comanda dvs. a fost trimisă și nu aveți nicio știre despre livrare, puteți contacta Serviciul Clienți apelând numărul 972 405 721 sau trimițând unei solicitări prin e-mail la adresa jbm@jbmcamp.com.

12. Achitarea

Site-ul www.jbmcamp.com servește doar ca un formular de plată exclusivă indicate în adresa comercială și în departamentul de admin-istrare al JBM. Aceasta indică faptul că condițiile de plată, care până în prezent au fost furnizați clienților noștri, de asemenea, se păstrează pentru realizarea comenzilor prin intermediul internetului.

Plata prin card de credit: serviciul nu este disponibil.

13. Garanții juridice.

În cazul unui produs defect, vânzătorul se obligă, la necesitate, să înceapă reparațiile, să înlocuiască, să reducă prețul sau să rezilieze contractul - procedurile care vor fi gratuite pentru client și utilizator. Vânzătorul este responsabil pentru neconformitățile, care se mani-festă în termen de un an de la livrare. Clientul și utilizatorul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la neconformitățile detectate în ter-men de două luni de la momentul stabilirii acestui fapt..

14. Dreptul la returnare.

În caz de nemulțumire față de calitatea produsului, puteți să returnați produsul achiziționat prin intermediul site-ului www.jbmcamp.com - în magazinul dvs. online sau în magazinul nostru (dacă este prezentat în regiune).

În cel de-al doilea caz, trebuie mai întâi să contactați departamentul de relații cu clienții sunând la +34 972 405 721, al cărui angajat vă va oferi dreptul de returnare. Perioada maximă de solicitare a restituirii este de 2 zile lucrătoare de la primirea comenzii.

Cazurile pentru returnare sunt după cum urmează:

a) Defect în fabricarea produselor: după primirea produsului deteriorat, www.jbmcamp.com va trimite un alt produs. În acest caz, înlocui-rea se va face pe același produs. Plata se percepe numai pentru prima livrare, în timp ce www.jbmcamp.com își asumă cheltuielile de expedierile necesare pentru returnarea și livrarea unui nou produs. Dacă trebuie să faceți o înlocuire pentru un alt produs, costul returnării și livrarea nouă www.jbmcamp.com nu se plătesc.

b) Un produs care din greșeală nu se potrivește cu ordonarea în comandă: www.jbmcamp.com își asumă costurile pentru returnarea produselor incorect expediate și livrarea suplimentară a bunurilor necesare.

Există, de asemenea, excepții pentru dreptul de returnare:

a) Produsele trebuie să aibă sigile intacte.

b) Produsul care trebuie returnat trebuie sa fie ambalat corespunzator.

c) Returnările produselor solicitate în mod specific prin www.jbmcamp.com și toate tipurile de produse personalizate nu sunt acceptate.

15. Garanția.

Perioada de garanție legală este de un an de la data achiziționării și poate fi prelungită printr-o garanție comercială oferită de producător, dar care nu acoperă defectele cauzate de neglijență, lovituri, utilizare necorespunzătoare sau manipulare, instalare necorespunzătoare etc., precum și materiale, predispuse la uzură normală. În cazul unui defect cauzat de utilizarea necorespunzătoare, repararea va fi plătită separat. În cazurile de garanție, se efectuează repararea, înlocuirea, restituirea sau rambursarea în termenele stabilite de lege.

www.jbmcamp.com efectuează modificări sau rambursează cheltuielile numai atunci când se trimite o notificare prealabilă Departamentului nostru de Relații cu Clienții: acest pas este necesar indiferent de motivul returnării. Acest lucru poate fi efectuat prin trimiterea unui e-mail la jbm@jbmcamp.com sau sunând la +34 972 405 721. Din partea noastră,, vă vom informa despre acțiuni suplimentare pentru returnarea bunurilor.

16. Rambursarea fondurilor plătite.

www.jbmcamp.com nu returnează suma sau produsul și nici nu îl înlocuiește în magazinele sale, până când nu sunt primite informații despre chitanța și starea ambalajului, precum și despre accesoriile elementului de returnare. Suma rambursabilă este costul inițial inclus în comandă, cu excepția cheltuielilor de transport, care sunt rambursate numai dacă motivul returnării este cauzat de o eroare din partea portalului www.jbmcamp.com. Imediat după primirea informațiilor despre produsul returnat, www.jbmcamp.com va începe procedura de rambursare pentru cel mult 30 de zile.

17. Legislația actuală. Acordarea de drepturi și privilegii.

Achizițiile efectuate prin www.jbmcamp.com sunt supuse legislației spaniole.

În caz de conflict sau inconsecvență în interpretarea sau aplicarea acestor clauze contractuale, instanțele și tribunalele, care, în funcție de circumstanțe, vor fi puși la curent de acest lucru vor fi acele care sunt definite de legea aplicabilă pentru jurisdicția competentă pentru utilizator.

În cazul în care cumpărătorul își are reședința în afara Spaniei, sau cumpărarea și vânzarea sunt efectuate de companie, ambele părți exprimă, sub o formă explicită, orice altă jurisdicție în fața instanțelor și a tribunalelor din Girona.

18. Responsabilitate.

Condițiile generale prezentate sunt reglementate de legislația spaniolă. Părțile, la discreția lor, pentru a rezolva conflictele și pentru a depune o exonerare reprezintă orice altă jurisdicție în instanțele de judecată de la locul de reședință.